deminov
Адвокат Деминов Олег Игоревич
адвокат Деминов О.И. 067-560-73-25
адвокат Деминов О.И. Viber
адвокат Деминов О.И. Telegram
адвокат Деминов О.И. WhatsApp
адвокат Деминов О.И. advokatdeminov@gmail.com
адвокат Деминов О.И. Youtube - Олег Деминов

Разделы сайта:


Профессиональная юридическая помощь в Каменском, Днепре и области - адвокат Деминов О.И.

Угода користувача

 1. Загальні положення
  1. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування WEB-сайтом https://delegelata.com.ua (далі - Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з праdами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.
  2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
  3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою. Реєстрація Користувача на Сайті означає прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.
  4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
  5. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:
   • WEB-сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
   • Піддомен (Сайт) - домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
   • Реєстрація на Сайті - створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання та надання безпосередньо юридично-консультаційних послуг і Послуг.
   • Акцепт – прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
   • Користувач - особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою надання та отримання юридично-консультаційних послуг та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти Угоди Користувача.
   • Особистий кабінет Користувача - сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача, використовуючи які, Користувач має можливість оплатити обрану тему юридично-консультаційних послуг та завантажувати файли. У Особистому кабінеті зберігаються архіви тестів, результати консультації, можливість зміни відомостей про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.
   • Контент (вміст) — будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп'ютера з дотриманням відповідних законності, як правило, тільки для особистого користування.
   • Фрейм (HTML) — у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.
   • Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами міжнародних договорів і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

 1. Статус Сайту
  1. Сайт — є комерційним інтернет-ресурсом, який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.
  2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого поддомена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
  3. Цією Угодою встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, самостійно створивши та розмістивши зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту або з такою участю.
  4. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.
  5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років.
  6. Існуючий на даний момент Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.
  7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет.
 2. Адміністрація Сайту
  1. Адміністрація Сайту (раніше і далі – Адміністрація сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, - це уповноважена особа на розробку/доробку функціоналу Сайту, наповнення та модерацію контенту.
  2. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.
 3. Реєстрація на Сайті і статус Користувача
  1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.
  2. Користувачами Сайту можуть бути юридичні особи, зареєстровані належним чином в установленому порядку та/або фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні Адміністрацією сервіси та ресурси Сайту протягом не визначеного строку Адміністрацією.
  3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також П.І.Б. та контактний телефон. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після неї.
  4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України, , а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
  5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача.
  6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням Сайту.
  7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.
  8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавством України,  а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.
  9. Вибраний Користувачем логін і наданий Адміністрацією пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.
  10. Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідними Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
  11. Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщеним на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.
 4. Права та обов'язки Користувача
  1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:
   • Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
   • Можливість коментувати матеріали Сайту;
   • Доручити реєстрацію іншій фізичній або юридичній особі за умови наявності необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України,  а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів;
  2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний:
   • дотримуватися положень чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
   • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
   • здійснювати оплату за надання платної інформації;
   • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
   • не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації сайту;
   • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
   • перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
  3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.
  4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:
   1. В не законному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи тобто, створювати «фальшивий аккаунт».
   2. Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;
   3. Спотворювати відомості про себе;
   4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
    • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
    • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
    • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
    • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
    • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
    • містить екстремістські матеріали;
    • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
    • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
    • носить шахрайський характер;
    • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, , а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
   5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
   6. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
   7. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
   8. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;
   9. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
   10. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;
   11. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту;
   12. Розміщувати політичну рекламу.
   13. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або по іншим причинам є небажаною для розміщення на Сайті.
  5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.
 5. Права та обов'язки Адміністрації Сайту
  1. Адміністрація Сайту має право:
   • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;
   • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
   • Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
   • Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.
   • Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цієї Угоди, Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональної сторінки Користувача, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою.

Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

 1. Адміністрація Сайту зобов'язується:
  • здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
  • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
  • надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.
  • На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги;
 2. Умови про інтелектуальні права
  1. Адміністрація Сайту має виключні права на Контент, розміщений на Сайті.
   1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх збірки (далі - Контент), є об'єктами виключних прав Адміністрації, всі права на ці об'єкти захищені. Всі об'єкти (Контент), розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і охороняються законодавством України,   а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
   2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України,  а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у Фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
   3. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
   4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.
   5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.
   6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
   7. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.
  2. Відповідальність за порушення виключних прав.
   1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними праВами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України,  а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
   2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
   3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання Контенту на Сайті.
  3. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні
   1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту у відповідності до чинного законодавства України, , а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
   2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.
   3. В інформаційній системі Сайту і його програмного забезпеченні відсутні технічні рішення керуючи автоматично цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.
   4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.
   5. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов'язане зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями розміщеними на Сайті.
   6. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
   7. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:
    • Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення Сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;
    • Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщеними на ньому посиланнях і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту настійливо рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;
    • Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що скачує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може заподіятись комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
    • Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв'язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація Сайту робить всі зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної дії.

Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України,   а також норм міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

Ви повністю розумієте і погоджуєтесь з тим, що:

Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами без попередження у разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України, а також на підставі норм міжнародного права, договорів, угод, протоколів, конвенцій.
 • вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті у відповідності з даною Угодою.
 1. Конфіденційність
  1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.
  2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, , а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.
  3. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.
 2. Умови обробки персональних даних
  1. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
  2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.
  3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвища, імені, по батькові; дата народження; поштових адрес (за місцем реєстрації та для контактів); відомостей про громадянство; номер основного документа, що посвідчує особу, відомості про дату видачі зазначеного документа та органу що його видав; номери телефонів; номери факсів; адреса електронної пошти (E-mail).
  4. Користувачі спрямовують свої персональні дані оператору в цілях отримання доступу до інформаційних матеріалів на Сайті або на будь-якій з його сторінок. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.
  5. Користувач гарантує: що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.
  6. Обробка персональних даних провадиться Адміністрацією з використанням баз даних на території України.
  7. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації, або від інших осіб за дорученням Адміністрації, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при реєстрації на Сайті.
  8. Користувач надає свою згоду на використання його зображення в якості фотографії/логотипу Користувача (аватара) Адміністрацією на безоплатній основі.
  9. Користувач зобов'язується утриматися від використання зображень третіх осіб як фотографії/логотипу Користувача (аватара) на Сайті.
 3. Прикінцеві положення
  1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;
  2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, , а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.
  3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.